Winterlidmaatschap

Veel (team)sporten zijn voor volwassenen niet meer toegestaan na de nieuwe Coronamaatregelen. Gelukkig mag er nog wel getennist worden. ZTC biedt daarom een goedkoop lidmaatschap aan tot het einde het jaar.

Lees meer

Corona update - belangrijk

De KNLTB competitie, de ZTC wintercompetitie en het rackettrekken zijn stopgezet, maar trainen en vrij spelen (zowel dubbel als enkel) mag doorgaan!

Lees meer

Clubgebouw dicht en geen publiek

Om een nieuwe lockdown te voorkomen worden de komende 3 weken de sociale contacten in Nederland drastisch beperkt. ZTC volgt de regels zoals die door de KNTLB zijn opgesteld. Lees ze hier nog eens door op de site van de bond. Vrij tennissen, trainen en competitie gaan vooralsnog gewoon door, maar m.i.v. 29 september 18u. moeten de sportkantines helaas weer dicht blijven.

Lees meer

Sleepinstructie

Als je de tennisbaan opstapt heb je waarschijnlijk wel gezien dat er een bordje hangt met de sleepinstructie. Hierbij een uitgebreide instructie over het slepen van de banen en hoe om te gaan met de banen in bijzondere weersomstandigheden.

Lees meer

Nieuwe banen in het nieuws

Voor de liefhebbers publiceren we het artikel uit het Leids Nieuwsblad Regio (30 juli j.l.) over de oplevering van onze nieuwe banen.

Lees meer

Richtlijnen clubhuis

Door de barcommissie is een richtlijn uitgevaardigd over een drankje nuttigen in het clubhuis. Natuurlijk gelden op terras en in clubhuis de RIVM richtlijnen van 1,5 meter en zijn er looprichtingen aangegeven. 

Lees meer

ZTC50 - update

Afgelopen week heeft de jubileumcommissie ZTC50 vergaderd over de feestactiviteiten in dit jubileumjaar. We hebben besloten om de nog geplande activiteiten niet meer te laten plaatsvinden in 2020. 

Lees meer