Oproep aan alle leden

Volgend jaar bestaat onze tennisclub 50 jaar. Een mooi moment om stil te staan bij alle goede dingen die we de afgelopen jaren met elkaar hebben beleefd en gedeeld. We kunnen trots zijn op onze tennisclub; het is goed onderhouden, ziet er verzorgd uit, we zijn financieel gezond, laagdrempelig door lage contributiekosten. Wij nemen dan ook een waardevolle plek in binnen Zoeterwoude. 

Wij zijn een kleine vereniging in een dorp met veel initiatieven op sportgebied. Al deze verenigingen draaien op basis van vrijwilligers en deze vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor het dagelijks functioneren van deze verenigingen. Omdat wij met hulp van alle vrijwilligers onze club draaien zijn wij in staat om de contributie laag te houden, zonder extra kosten het onderhoud en de schoonmaak uit te voeren en om de barprijzen laag te houden. Wij hebben geen enkele “betaalde kracht” in dienst, op de tennistrainer na. Zaken waar we met elkaar trots op kunnen zijn en waar andere verenigingen ook wel eens jaloers op zijn.

Want we doen het toch maar mooi met elkaar!

We hebben een aantal leden die heel veel uren in onze mooie club stoppen waarvan we niet altijd zien wat ze doen, maar die wel zorgen voor de continuïteit rondom de bardiensten, de communicatie, het onderhoud en de organisatie van de activiteiten, competitie en toernooien. Heel veel leden leveren in meer of mindere mate een bijdrage aan de club. Misschien lijkt het soms vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk niet. Juist omdat er ook een vrijblijvendheid in zit schuilt daar tegelijkertijd ook het gevaar dat het lijkt alsof alles “zomaar” geregeld wordt. 

Gelukkig hebben we heel veel leden die zich ervan bewust zijn dat onze club draait op vrijwilligers en die hun steentje daaraan (willen) bijdragen. Maar realiseert iedereen zich dat het voortbestaan van de club in gevaar komt als er niet meer genoeg leden zijn die een bijdrage leveren om onze tennisvereniging draaiend te houden?

We weten allemaal dat iedereen het druk heeft en dat er van alle kanten een beroep wordt gedaan op onze vrije uurtjes. En de inspanning hoeft ook niet altijd groot te zijn. Maar als we onder dezelfde prettige voorwaarden (lage contributie, lage barprijzen) onze club ook de komende 50 jaar willen laten voortbestaan zullen we allemaal onze bijdrage hieraan moeten leveren. Daarom doen we hierbij een oproep aan iedereen die zich realiseert dat onze club afhankelijk is van vrijwilligers en daar ook een bijdrage aan zou willen leveren.

Er zijn momenteel een aantal taken/ werkzaamheden waar we leden voor nodig hebben. Wil je daar nog eens naar kijken? Ook als dit niet is wat je persoonlijk aanspreekt maar misschien wel een andere taak dan zijn we daar heel blij mee!

Heb je zin om eens een tijdje wat vrijwilligerswerk binnen ZTC te doen, dan ben je van harte welkom! 
  • In het bestuur hebben we 2 plekken vacant. Wil je meepraten over het reilen en zeilen op de vereniging, de toekomst van de vereniging, de jeugd of het werven van nieuwe leden dan is dit mogelijk iets voor jou. 6x per jaar komen we bijelkaar, tussendoor spreken we elkaar via mail of app.
  • In de Jeugdcommissie zijn we op zoek naar leden die een paar keer per jaar een activiteit willen organiseren of willen nadenken over een beleid voor de jeugd.
  • ben je handig en vind je het niet erg om af en toe een klusje aan of in het clubgebouw te doen, alleen of met z’n tweeën, dan horen we dat ook graag.
  • of vind je het leuk om te helpen bij het onderhoud van het park, o.a de banen nalopen, netten goed hangen en vuil opruimen dan kan dat ook.
  • en ben je handig met de computer en wil je een tijdje helpen de ledenadministratie bijhouden dan kun je voor meer informatie contact opnemen met ledenadministratie@ztc-zoeterwoude.nl.
  • tot slot hebben we dringend behoefte aan iemand die de website wil bijhouden en af en toe een nieuwsbericht kan versturen aan de leden.
Zit er iets voor je bij, of heb je vragen of zelf ideeën neem dan contact met ons op, via bestuur@ztc-zoeterwoude.nl of schiet ons een keer aan!
 
Fijne jaarwisseling en een gezond en sportief 2020 gewenst!
 
Yvonne van der Laan
Jakkus van der Salm
Martijn van Rijn
Elly van Marrewijk
Jaap de Goede
Nieuws overzicht