Notulen en besluiten Extra ALV

ZTC besluit tot nieuwe banen

Op dinsdag 15 oktober 2019 werd de EXTRA Algemene Ledenvergadering gehouden en is door de leden met ruime meerderheid  gekozen voor vervanging van de huidige tennisbanen door Kunstgras Rood. Het doel is om deze moderne 'all wheater' banen in het voorjaar van 2020 aan te leggen. 

Naast het besluit voor de nieuwe banen is ook positief gestemd over het voorstel voor het vervangen van het huidige hekwerk en de baanverlichting door de duurzamere LED-verlichting zodat heel het tennispark wordt opgeknapt en weer jaren aantrekkelijk is voor onze huidige en toekomstige leden.

ZTC 50 jaar

In 2020 bestaat ZTC 50 jaar en daar wordt het komende jaar uitgebreid bij stilgestaan. Naast de aanleg van de nieuwe banen en dat de leden zich kunnen uitspreken over een nieuw logo worden er verspreid over het hele jaar verschillende activiteiten voor jong en oud georganiseerd waarbij ook ledenwerving aandacht krijgt. 

Downloads:

Nieuws overzicht