Extra ALV over vervanging van de banen 15 okt.

Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt een extra Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Voornaamste doel van deze extra ALV is een keuze maken voor nieuwe tennisbanen. De keuze wordt bepaald door de leden! Wij hopen daarom op een grote opkomst! 

Agenda 

1. Opening 

2. Keuze nieuw tennisbanen, LED baanverlichting en hekwerk*

De keuze voor 2 baantypen (incl financiering), hekwerk en verlichting wordt voorgelegd aan de leden. Naast een toelichting op het voorstel is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen waarna de vergadering uiteindelijk een keuze maakt. Heeft u voorafgaand aan de ALV vragen over de nieuwe banen neem dan contact op met de werkgroepleden of een bestuurslid via bestuur@ztc-zoeterwoude.nl

3. Begroting ‘ZTC 50 jaar’* 

In de ALV van februari 2019 is de begroting vastgesteld. Ivm het 50-jarig bestaan van ZTC in 2020 wordt de vergadering gevraagd in te stemmen met de begroting van de festiviteiten. 

4. Nieuw ZTC logo 

In 2020 bestaat ZTC 50 jaar. De vergadering wordt gevraagd om hun voorkeur uit te spreken voor een nieuw logo voor onze club. Verschillende voorstellen voor het nieuwe logo worden in het clubhuis op de avond gepresenteerd. 

 5. Rondvraag en sluiting 

 * documenten zijn per mail toegestuurd aan alle seniorleden en beschikbaar via https://www.ztc-zoeterwoude.nl/index.php?page=48&sessionid=1582702025d9b2b8231a97&hrefid=448455802

Nieuws overzicht